Kee Safety Kee Safety เป็นผู้จัดหาชั้นนำระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และการฝึกอบรมด้านการป้องกันการตกและการเข้าถึงอย่างปลอดภัย

  • สายช่วยชีวิตและสมอยึดเกี่ยว

สายช่วยชีวิตและสมอยึดเกี่ยว

กรุณาเลือกจากความหลากหลายของระบบสายช่วยชีวิตแนวนอนและจุดยึดที่สามารถใช้ในสถานการณ์ที่ไม่มีการป้องกันร่วมทั่วไปได้ ระบบของเรามอบความยืดหยุ่นที่จำเป็นแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างโซลูชันป้องกันการตกในกรณีที่ไม่มีราวกั้นตามขอบหลังคา สายช่วยชีวิตที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมของ Kee Safety สามารถใช้เพื่อยับยั้งการตกและป้องกันการตกเมื่อติดตั้งเข้ากับจุดยึดถ่วงน้ำหนักแบบพกพาและสลักเกลียวนิรภัย